Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés

Létrehozta: Csobáné Szűcs K..., ekkor: 2023. október. 13 - 15:38

Központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés: Amennyiben a továbbtanulásra kiszemelt tanulmányi területek között szerepel olyan, amelynekszövege tartalmazza a „központi írásbeli vizsga eredménye” szövegrészt, vagyis a felvételikérelmek elbírálása részben a központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik, úgy atanulót 2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára, közvetlenül az általaválasztott vizsgaszervező intézményben. A tanuló a vizsgát bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy akésőbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem. A központiírásbeli vizsgát szervező iskola minden, az általa szervezett vizsgatípusban hozzá forduló tanulójelentkezését köteles fogadni. A központi írásbeli vizsgákra vonatkozóan részletes tájékoztatóttalálnak a www.oktatas.hu honlapon fent említett A középfokú felvételi eljárás információilinkgyűjteményben elhelyezett Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról linkre kattintva. A tanuló központi írásbeli vizsgára történő jelentkeztetését a szülők elektronikusan iselvégezhetik. A jelentkezési adatok elektronikus kitöltésére és közvetlenül a vizsgaszervezőintézménybe történő továbbítására szolgáló programfelület a KIFIR tanulmányi terület, felvételitájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső program írásbeli vizsgahelyszín kereső részénekmegnyitásától – várhatóan 2023. november közepétől – lesz elérhető a Hivatal honlapján(www.oktatas.hu). A program használata egyszerű, (szülői) ügyfélkapus regisztrációhoz kötött. Afelhasználókat a kitöltés folyamatában a programban elérhető videóútmutató segíti. Kérjük, hogyhívják fel a figyelmet a jelentkezési lap elektronikus kitöltésének lehetőségére és előnyeire. Az ügyfélkapu hozzáféréssel nem rendelkező szülők természetesen az űrlapot továbbra iskitölthetik hagyományos módon, papír alapon. Ebben az esetben a tanulót a központi írásbelivizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” –kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával kelljelentkeztetni. A pdf formátumban letölthető és kinyomtatható formanyomtatvány szinténnovember közepétől lesz elérhető a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A különleges bánásmódot igénylő tanulók speciális vizsgakörülmények biztosításáravonatkozó kérelmének benyújtására az alábbiak szerint kerülhet sor. Az elektronikus űrlapkitöltőprogramot választók esetében a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó kérések rögzítése éstovábbítása is a programfelületen történik. A program használata során feltölthetik, éselektronikusan közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a speciálisvizsgakövetelmények alátámasztására szolgáló szakértői véleményt is. A jelentkezést papír alaponbenyújtók esetében a nyomtatvány mellékletét képező „SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTIÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA”kitöltésével és a vizsgaszervező intézménybe történő eljuttatásával kell igényelni a speciálisvizsgakörülmények biztosítását. A kérelemhez az érvényes szakértői véleményt csatolni kell.Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló látási fogyatékossággal küzd, a jelentkezési lapmelléklete egyúttal a központi írásbeli vizsga speciális, adaptált feladatlapjainak igénylésére isszolgál. A különleges bánásmódot igénylő tanulók középfokú felvételi eljárásban történőrészvételére vonatkozó speciális szabályokról a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő(sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulókrészére link alatt elérhető dokumentumban tájékozódhatnak.Üdvözlettel: Kriszta néni